GURABA İSLAM الإسلام الغرباء

Takva nedir?

TAKVA NEDİR VE TAKVA SAHİBİ NASIL OLUNUR
بسم الله الرحمن الرحيم
Değerli kardeşlerim ! bu gün inşaallah sohbetini yapmaya çalı-şacağımız mevzu “ takva ” ile alakalı bir mevzu olacaktır.

Allah’u Azze ve Celle’den, kendim için bu konuyu güzel anlatabilme kudret ve kuvveti, sizler için de hoş ve güzle bir anlayış talep ediyorum.

Bildiğiniz gibi “ takva ” kelimesi, kelime olarak Kur’an ve Sünnet’te sıkça kullanılan bir kelime olduğu gibi, mana olarakta yine çokca üze-rinde durulan bir kelimedir….

Bununla beraber kurtuluşa erecek insanlardan bahsedilirken ; onların takva sahibi kimseler olduğu da Kur’an’ın ve Sünnet’in sıkca bahsettiği konulardandır….

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır :

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ{} الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ {} لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“ Haberiniz olsun Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar o kimselerdir ki ; iman eden ve takva sahibi olan kimselerdir. Dünya hayatında da ahirette de müjde onlarındır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mut-luluk budur. “
Yunus : 62.63.64

“ O gün, dostların kimi kimine düşmandırlar. Yalnız takva sahipleri hariç. – o gün rableri onlara şöyle seslenecektir - Ey kullarım ! bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun da olmayacaksınız. Siz Ki, benim ayetlerime iman edenler ve müslüman olanlardır. Siz ve eşleriniz cennete girin ; - bu gün - sevinç içinde ağırlanacaksınız. Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır ; orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız. "
Zuhruf : 67-68-69-70-71

İşte bu ve bununla eş manalı Ayet’i celilelerde takva sahibi kimseler övülmekte ve onların kurtulacak kimselerden olacakları anlatılmaktadır.

Öyleyse takva nedir ? …. Takva sahibi nasıl olunur ? … konuya buradan başlayabiliriz.

Takva : Vikaye mastarından bir isimdir. Korunmak. İnsana zarar verecek ve azaba yol açacak şeylerden sakınmak. Korkmak. Nefsi her türlü günahtan, isyandan ve sapmalardan alıkoymak anlamına gelmektedir.

Takva : Diğer bir ifadeyle ; Allah’ın emirlerine yapışmak ve nehyettiği şeylerden de uzak durmanın adıdır…

Değerli kardeşlerim ! unutmayalım ki Allah’u Teala kullarına takvalı olmalarını emretmiştir.

Yani ; davranışlarında olsun, sözlerinde olsun kendisinden hakkıyla korkmalarını emretmiş ve takvâlı oldukları takdirde de dünyada amel-lerinin ve işlerinin düzgün olacağını onlara vadetmiştir… Ayrıyeten günahlarının bağışlanacağını, ahiret de ise büyük bir kazanç ve yüce bir mevki elde edeceklerini onlara müjdelemiştir.

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurur :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

“ Ey iman edenler ! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulü’ne itaat ederse, büyük bir kurtuluşa ermiş olur. “

Ahzâb : 70 . 71

Allah’u Teala’nın bu anlamda Ayetleri pek çoktur. Rabbimiz bu Ayet’i kerimelerinde ; inanan kullarına, her hallerinde kendisinden hakkıyla korkmalarını ve takvâlı davranmalarını emretmektedir…..

Ve bu da unutmayınız ki ; - birilerinin dediği ve zannettiği gibi ; tasavvuf ve tarikat ehli olmakla değil, onların tarif ettiği yalan ve yanlış şeylerle iştiğal etmekle değil – bu ; O’nun emirlerine yapışmakla ve nehyettiği şeylerden de uzak durmakla ancak gerçekleştirilir.

ÜSTÜNLÜK TAKVA İLEDİR

Ey inananlar ! unutmayınız ki Allah’u Teala katında insanların en üstünü ve en kıymetlisi takvaca en üstün olanlarıdır… Yani kendisine en fazla itaat edenleridir… Rabbimiz şöyle buyurmaktadır :

“ Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler ( şeklinde ) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. “
HUCURAT : 13

{ … Ebu Zerr r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Bak ey Eba Zerr ; şüphesiz ki sen takva ile üstün olma durumun hariç, kırmızı ve siyah insanlardan hayırlı değilsin. }
İbni Kesir : 13.c.7421.s

CENNETE TAKVA SEHİPLERİ GİRECEK

Ey inananlar ! unutmayınız ki Rabbimizin cennetine ve cemalullahına takva sahiplerini nail edecektir…. Bakınız Allah’u Teala takva sahibi Müslümanlar için nasıl bir müjde ve onlar için nasıl güzel nimetler hazır- ladığını haber veriyor :

“ - O gün - Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır.
ŞUARA : 90

“ Takva sahiplerine vadedilen cennet ki, onun altından ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup sakınanların (mutlu) sonudur, inkâr edenlerin sonu ise ateştir.
RA'D : 35


“ Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali – şudur – : İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve yine orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret de vardır. Hiç - böyle mükafaatlanan bir kişi - , ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını 'parça parça koparan' kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu ?

MUHAMMED : 15

“ Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başların- dadır. “
HİCR : 45

“………. Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır ; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir.

“ - Onlar - Adn cennetlerine girerler, onun altından ırmaklar akar, içinde onların her diledikleri şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böyle ödüllendirir.
NAHL : 31

“ O cennete biz, kullarımızdan takva sahibi olanları varisçi kılacağız.

MERYEM : 63

“ De ki : Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine va'dedilen ebedi cennet mi ? . Ki orası onlar için bir mükafat ve son duraktır."

FURKAN : 15

ALLAH TAKVA SAHİPLERİYLE BERABERDİR

Ey inananlar ! Takva sahibi olmaya çalışın çünkü Allah’u Teala takva sahibi Müslümanlarla beraberdir… Rabbimiz şöyle buyuruyor :

“ Şüphesiz Allah takvâlı olan ve iyilik edenlerle beraberdir. “

NAHL : 128
“ ……. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. “
TEVBE : 36

TAKVA ADELETLİ OLMAK DEMEKTİR

Değerli kardeşlerim ! Unutmayınız ki takva sahibi kuru kuruya lafla sözle asla olunmaz…. Muttaki bir müslümanın takva sahibi olduğuna delalet eden bir çok vesileler vardır…. Takva sahibi bir müslümanın özelliklerinden bir tanesi, onun adil olmasıdır… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

“ Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.
MAİDE : 8

TAKVA ALLAH YOLUNDA MÜCADELE DEMEKTİR

Değerli kardeşlerim ! insanı takva sahibi yapan özelliklerden birisi de, malıyla canıyla Allah yolunda mücadele etmesidir…. Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

“ Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten - kaçınmak için - senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilendir. “
TEVBE : 44
“ ……. onların sizlerle topluca savaştığı gibi siz de o müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. “

TEVBE : 36

TAKVA BÜYÜKLÜK TASLAMAMAK BOZGUNCULUL YAPMAMAK DEMEKTİR

Değerli kardeşlerim ! takva sahibi müslümanın en önemli özellik-lerinden birisi de, bozgunculuk yapmaması ve büyüklük taslamamasıdır.

Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

“ İşte ahiret yurdu ; biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere - armağan - kılarız. – Unut-mayınız ki güzel - Sonuç takva sahiplerinindir.
KASAS : 83

TAKVA İNFAK ETMEK DEMEKTİR SABIRLI DAVRANMAK DEMEKTİR

Evet değerli kardeşlerim ! insanı takva sahibi yapan vesilerden bir diğeri de ; ; Allah yolunda infak etmek, kızgınlık anında sabır göstermek, öfkeyi yutmak ve insanları affetmektir…… Rabbimiz şöyle buyurmaktadır :

“ ….. O takva sahipleri ki ; bollukta ve darlıkta infak edenler, kızıp öfkelendiklerinde, öfkelerini yutanlar ve insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri elbetteki sever. “
ALİ İMRAN : 134.AY.

İşte takva denilen şey budur……. Ve takva sahiplerinin özellikleri de bunlardır.

Öyleyse ey Allah’ın kulları !.. Allah Teâlâ’dan hakkıyla korkun ve takvaya yapışın… Gizli ve aşikar hallerinizde O’nun gözetiminde oldu-ğunuzu asla unutmayın.

Ve yine unutmayınız ki ; Takvâlı bir mü’minin, dünyası da ahireti de refah içerisinde olur… Takvâ üzere dosdoğru yürüyen ve sözünde de sadık olanı Allah, güzel şeylere yöneltir ve doğru yolda onun ayaklarını sabit kılar….

TAKVA İNSANIN DİLİNİ ALLAH YOLUNDA KULLANMASI DEMEKTİR


Allah’tan hakkıyla korkan takva ehli bir Müslüman ; dilini Kur’an okumakla, Allah azze ve celle’yi zikretmekle, tevbe ve istiğfar etmekle ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmakla ıslak tutar….
İşte bunlar takva’dır değerli kardeşlerim… Yani Muttaki bir Müslüman ; dilini güzel sözler söylemede kullanan …. Onu Allah’ın haram kıldığı sözlerden uzak tutan, insanların ırzları hakkında konuşmaktan, kötü ve çirkin sözler söylemekten de alıkoyan bir kimsedir…

Unutmayın Allah, takva ehli bir kimsenin işlerini kolaylaştırır… Onu çirkin şeylerden uzaklaştırır. Onu cennet ile rızıklandırır. Dünyada da ahirette de güvenli kılar….. Bakınız rabbimiz ne buyuruyor :

“ ……. Kim Allah’tan hakkıyla korkarsa Allah ona, işinde bir kolaylık yaratır.
Talak : 4

Ey Allah’ın kulları !.. Hiç şüphesiz Allah’tan hakkıyla korkmak, - diğer bir ifadeyle takvalı olmak - insanın gizli ve aşikar hallerinde… dininde ve dünyasında… Rabbisine karşı davranışlarında… ailesine, akrabalarına ve komşularına karşı davranışlarında Kur’an ve Sünnet çizgisinde olması demektir ….

Alış-verişinde….. sözlerinde ve anlaşmalarında….. işinde ve vazifesinde…… kendisine emanet edilen şeylerde Kur’an ve Sünnet çizgisinde olması demektir ….

Takva sahibi bir kul, Allah’u Teala’ın hakkını edâ eden…. Kulların hakkını yerine getirererek onlara nasihat eden…. Sözünde dürüst ve ilişkilerinde güvenilir olandır….

Böyle bir kul Hileden, sahtekarlıktan, ihanetten ve insanlara tuzak kurmaktan da uzak kalandır...... Yalan söylemekten, yalan yere yemin etmekten ve yalancı şahitlik yapmaktan da kaçınandır….

Unutma ey müslüman ! sen böyle olmazsan nasıl takvâ sahibi ola-bilirsin ki ?..... Hakkıyla iman ettiğin nereden anlaşılır ki ?..... Allah’tan korktuğun nerden bilinir ki ? …..

Örnek ve önderimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur muyor mu ? :

( …. Ebu Hureyre r.a’dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Münafıkın alameti üçtür : söz söylediği zaman yalan söyler, söz verir sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hiyanetlik eder.)
BUHARİ : 13.C. 6070.S

عن فضالة بن عبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع " ألا أخبركم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل "

{ …. Fudale b. Ubeyd r.a dan.Resulullah s.a.v veda haccında şöyle buyurdular : Dikkat edin size haber veriyorum. Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette olduğu kimsedir. Mü’min, insanların mal ve can yönünden kendisinden emniyette olduğu kimsedir. Muhacir, hata ve günahlardan hicret eden – yani uzak duran – kimsedir. Mücahid ise, Allah’u Azze ve Celle’ye itaat hususunda nefsiyle mücadele eden kimsedir. }

AHMED : 6 / 21. 23438.N - C.SAĞİR : 1.C.758.N

Allah’ın farzlarını ihmal edip yerine getirmeyen, Rabbinin haramlarına cüret eden ve onları çiğneyen, Allah’ın mü’min kullarına dil uzatan ve laf getirip götüren, yalancılıkla vasıflanan ve çokça günah işleyen nasıl takvâlı olabilir ki ? …..

Haksız nedenlerle insanların mallarını yiyen, faize bulaşan, insanlara hile ve sahtekarlıkla muamele eden, ölçü ve tartıda hile yapan nasıl takvâ sahibi olabilir ki ? …. Kendisine emanet edilen idareciliğe olsun… çalıştığı işe olsun… kendisine teslim edilen mala ve benzeri şeylere olsun, ihanet eden nasıl takvâlı olabilir ki ?....

Değerli kardeşlerim ! İnsanlardan çoğu, takvayı sadece emredilen namaz veya zekat gibi şeyleri yerine getirmek zannederler…. Dolayısiyle takvadan sayılan bir çok şeyi de ihmal ederler….

Özellikle insanların hakkı hususunda çokca yanlışlar yaparlar… Üze-rinde bir hak varsa, onu tam olarak edâ etmezler….. Bir işle sorumlu tutulmuşsa, gerektiği şekilde yerine getirmezler…. Üzerinde, insanların bir hakkı varsa onu inkar eder veya haklarını vermeyi sürekli geciktirirler..

Daha da ötesi, bir kısmını almadan veya karşılığında bir şey almadan hak sahibine hakkını vermezler….

E peki bu, ihanet değil midir ?..... Bu, Allah’ın kullarına zulüm değil midir ?... Bu, haram yemek değil midir ?.. Bu davranış, takvâdan uzak bir şey değil midir ?..... Ve yine bu, karanlığı Kıyamet’e kadar sürecek çirkin bir zulüm değil midir ?.... El cevap : ………….. elbetteki öyledir.

Ey inandığını söyleyenler ! …. Ey ben de müslümanım diyenler ! Unutmayınız ki zulüm çok çirkin bir şeydir… Zulüm evleri yuvaları harap eder. Ülkeleri yıkar kavurur…. Allah zulmedenlerin halini, rahatlık ve huzurdan, zorluk ve mutsuzluğa çevirir… Ve zulmedenlere, hesap edemedikleri bir azabı tattırır.

Bakınız Allah azze ve celle ne buyurur :

“ Yahudilerin zulmü sebebiyle, kendilerine - daha önce - helal kılınmış bulunan pek çok şeyi yasakladık. - haram kıldık - Ayrıca ; Allah yolundan çokça alıkoymaları, kendilerine yasak kılınmış olmakla birlikte faiz almaları ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri nedeniyle de - onları güzel şeylerden mahrum ettik – İçle-rinden kafir olanlara da pek acıklı bir azap hazırladık. “

Nisâ : 160-161

Değerli müslümanalar ! unutmayınız ki insanların mallarını haksız nedenlerle yiyenler…. Onların haklarını vermemek için çırpınanlar ve bu anlamda hesap gününü unutanlar, yarın kıyamet günü iflas edenler olacaklardır.

Unutmayın ki bu gibi işler, imanı ve kişiliği zayıf insanların niteliklerin-dendir. Kulların haklarını yemeye cüret eden ve onlara zulmedenler, Kıyamet günü kendisine : “ Zulmederek aldığın haklarını sahiplerine ver bakalım ! ” denilen kimseler olacaktır…..

Böyle davrananlar, Alemlerin Rabbi’nin huzurunda bir gün duracakları o büyük anı akıllarından çıkarmamaları gerekir….

Ayrıyeten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şu sözlerini de asla unutmamaları gerekir… S.a.v Bir gün sahabesine sordu : “ Bilir misiniz, müflis kimdir ? ” Dediler ki : “ Bizim aramızda müflis, parası ve malı mülkü olmayandır.” Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur : - hayır ! o sizin sandığınız gibi değil - “ Şüphesiz ki ümmetimden müflis olan o kimsedir ki ; Kıyamet günü namazla, oruçla ve zekatla Allah’ın huzuruna gelir. Ama şuna sövmüş, buna iftira etmiş, bunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve buna vurmuştur. Hakkı yenen bu kimselere onun sevaplarından alınıp verilir ve üzerinde olan - haklar - ödenmeden önce sevapları biter. Bu sefer onların günahlarından alınır ve bu kimsenin üzerine konu-lur ; sonra da bu kimse cehenneme atılır. - İşte asıl müflis budur ”

Müslim : 8.c.2581.n – Tirmizi : 4.c.2533.n

Ey inandığını söyleyenler ! Öyleyse Allah’tan hakkıyla korkun ve O’nun gazabından ve azabından sakının ! … Çünkü O’nun azabı çok çetindir … Bakınız Allah’u azze ve celle ne buyurur :

“ Rabbin, zulüm yapan ülkeleri yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz O’nun yakalayışı pek acıklı, pek şiddetlidir. Bunda, ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün, bütün insanların toplanacakları bir gündür. O mutlaka kendisine tanık olunacak bir gündür. “
Hûd : 102-103

Öyleyse ey Allah’ın kulları !.. Allah’tan hakkıyla korkun ! Gizli ve aşikar hallerinizde O’nun çizdiği hududu gözetin. Günahlardan, masiyet-lerden ve kullara zulmetmekten de sakının…. Haddi aşmaktan ve büyüklük taslamaktan, intikam ve düşmanlıktan, kötülük ve bozgun-culuktan, insanlara zarar vermekten uzak durun…. İnsanlara ; onların size nasıl davranmasını istiyorsanız öyle davranın. Adaletli, şefkatli ve merhametli olun….

Unutmayınız ki, yaptıklarınızın karşılığı, yaptıklarınız türünden olacak-tır... Sakın kıyamet günü şu sözleri kullanacak olanlardan olmayın :

“ Kişi o gün, Allah’a karşı işlediğim kusurlardan dolayı vay benim halime ! Gerçekten ben, alay edenlerdendim, der. “
Zümer : 56

Unutmayınız ki bahsi edilen o gün mutlaka gelecektir… Öyleyse o gün gelmeden önce, günahlarınız için tevbe ve istiğfar etmeye acele edin ! …

Bakınız rabbimiz Allah’u Teala ne buyuruyor :

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

{ Ey insanlar ! öyle bir günden korkun ki, o gün hiç kimse kimsenin cezasını çekemez ; kimseden şefaat de kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım da yapılmaz }

BAKARA : 48. AY.


{ Ey insanlar ! Allah’tan geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin.Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var ve ne de inkar etmeye çareniz var }

ŞURA : 47 . AY.
{ Allah’tan geri çevrilmesi mümkün olmayan - o hesap - günü gelmezden önce, yüzünü dosdoğru din olan islam’a yönelt. Unut-maki insanlar o gün bölük bölük ayrılırlar . Bir bölük cennete, bir bölük cehenneme }
RUM : 43.AY

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ
هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

{ Ey insanlar ! Rabbinizden korkun. Babanın çocuğunun cezasını çekeme-yeceği, çocuğunda babasının cezasını çekemeyeceği o günden çekinin.Unut-mayın ki,Allah’ın vadi gerçektir.Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Ve o aldatıcı şeştan sakın sizi Allah hakkında kandırmasın }
LOKMAN : 33.AY.


Evet değerli Müslümanlar ! “ İşte takva budur… Ve takva sahibi kimselerin özellikleri de bunlardır.

Onlar ; Allah korkusu taşıyan… İnsanlara zulmetmeyen…. zalim de olsa mazlum da olsa onlara yardım eden ve onların ellerinden tutan kimselerdir….

Onlar ; Allah katındaki üstünlüğün, ancak O’na itaat etmekle kazanılacak bir şey olduğu bilenler ve ona uygun çalışanlardır….

Onlar ; Allah’ın, takva sahibi kulları ile beraber olduğuna inanan ve hal ve hareketlerine dikkat eden kimselerdir….

Onlar ; insanlar arasında adaletli olanlardır…

Onlar ; büyüklüs taslamayan ve insanlar arasında bozgunculuk yapmayanlardır…..

Onlar ; Kıyamet gününde iflas etmekten korkan ve insanların haklarına riayet edenlerdir…

Onlar ; zulmetmeyen…ayıp ve kusur araştırmayan…yalanları ile insanları aldatmayan…. Alış verişlerinde kimseleri kandırmayan dürüst kimselerdir…..

Hulasa onlar ; - yani Allah’tan hakkıyla korkan muttakiler - her haliyle takvalı davrananlardır…

BENİM BU HUSUSTAKİ SON SÖZÜM :

“ …… Her kim geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde iflas ederek zarara uğramak istemiyorsa… Her kim cennet ve cemalullahı arzu ediyorsa …… ve yine her kim o korkunç cehennem ateşinden korkuyorsa, Allah’tan korksun ve takvaya sarılsın …… “

Yani Allah’ın emirlerini yerine getirsin ve nehyettiği şeylerden de uzak dursun …. “


ALLAH’U AZZE VE CELLE’DEN SON NİYAZIM ; BENİ VE BÜTÜN İNANAN KARDEŞLERİMİ MUTTAKİ KULLARINDAN EYLESİN.

……… AMİN ……..


VEL HAMDU LİLLAHİ RABBİL ALEMİYN


TACUDDİN EL- BAYBURDİ
0 yorum:

Yorum Gönder


GURABA YAYINEVİ..

GURABA YAYINEVİ..
Selefin fehmi ile ehli sünnetin eşsiz kitaplarını bulabileceğiniz yayınevi..

Bu Blogda Ara

Popüler Yayınlar

Guraba Resim..

Guraba Resim..

Guraba - Ayet

Şüphesiz Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını -onlara cenneti vermek karşılığında- satın almıştır.Onlar Allah yolunda savaşır, öldürür ve öldürülürler.Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi taahhüt ettiği hak bir vaaddir.Allah'dan daha çok ahdini kim yerine getirebilir ki?O halde yapmış olduğunuz bu alış verişe sevinin.En büyük kurtuluş işte budur! (Tevbe/111)

Guraba - Hadis

Ebû Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır;

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: '' Allah, iki kişiye güler.Bunlardan biri diğerini öldürür ve ikiside cennete girer.Biri, Allah yolunda savaşarak şehit olur sonra Allah katilinin tevbesini kabul eder de müslüman olur ve Allah yolunda çarpışarak o da şehit düşer.''(Buhârî, cihad 2826-Muslim, imare 1890-Nesâî, cihad 3165-İbn Mâce, mukaddime 191-Ahmed, müsned 7282)